Vám přinesou informace, které se týkají především těchto oblastí: 1. tvoření úsudku, zdravý rozum, smysl pro skutečnost 2. jazykový cit, induktivní řečové myšlení, vystižení slovních významů, schopnost vcítění 3. kombinační schopnosti, pohyblivost a proměnlivost vmyšlení, chápání vztahů, spokojenost s přibližnými řešeními 4. schopnost abstrakce, tvoření pojmů, vyjadřovací schopnosti 5. praktické početní myšlení 6. induktivní myšlení s čísly, teoretické početní myšlení, rytmické momenty 7. představivost, bohatství představ, názorově celostní myšlení, konstruktivní momenty v myšlení Nástroje: nonverbální testy inteligence zaměřené na logické usuzování diagnostika rozumových schopností, které se uplatňují ve výkonech   Váš personální poradce.