Váš personální poradce. Vybrané klíčové oblasti:  Povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze Zákoníku práce, Zákona o zaměstnanosti, Zákona o  ochraně osobních údajů a dalších souvisejících předpisů a vyhlášek.  Vznik, průběh, změny a ukončení pracovního poměru.  Postup zaměstnavatele při organizačních změnách ve firmě  Zaměstnávání cizinců.  Ochrana osobních údajů, diskriminace.  Porušování pracovní kázně.  Práce přesčas, dovolené. Překážky v práci a jejich prokazování. Školení a studium při zaměstnání.  Odpovědnost za škodu.  Výkon jiné výdělečné činnosti zaměstnancem.  Bezpečnost práce (pouze z úhlu personalisty, ne školení BOZP).  Váš personální poradce.  Víte, jaké musíte znát zákony z oblasti pracovního práva?  Zákoník práce, především jeden z nejdůležitějších zákonů, a to Zákon o inspekci práce, dále pak  Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, Zákon o ochraně osobních údajů, Zákon o péči o zdraví lidu … (za nesplnění těchto povinností mohou kontrolní orgány udělit i několikamilionové pokuty). A víte, že tyto zákony se týkají naprosto všech zaměstnavatelů, tzn. i když mají pouze jednoho zaměstnance? Ví Váš personalista, co musí všechno znát a na co dohlížet? Ten, kdo je za vše odpovědný, jste Vy, zaměstnavatel, majitel firmy.