Analýza sociálních vztahů v pracovním týmu      Klasifikace interpersonálního chování na základě těchto 16 proměnných:   Váš personální poradce. 1) vnucující se dominance  9) skromná plachost 2) uznávaná úspěšnost 10) poddajná pasivita 3) sebevědomá nezávislost 11) obdivná vděčnost 4) soupeřivé sebepozorování 12) úzkostlivá důvěřivost 5) nelaskavá striktnost 13) důvěřivá kooperativnost 6) bezhlavá kritičnost 14) přátelská laskavost 7) nedůtklivá pochybovačnost 15) přecitlivělá ohleduplnost 8) tvrdohlavá podezíravost 16) nesobecká odpovědnost Na základě těchto proměnných se může určit převažující způsob v interpersonálním chování pomocí tzv. interpersonálních typů: 1) autokratická osobnost - orientace na moc a sílu 2) egocentrická osobnost - orientace na soběstačné sebepozorování 3) agresivní osobnost - orientace na agresivitu a hostilitu 4) podezíravá osobnost - orientace na nedůvěřivou rezistenci 5) ponížená osobnost - orientace na submisi 6) hyperkonformní osobnost - orientace na slabošskou závislost 7) hyperafiliatní osobnost - orientace na přizpůsobení spoluprací 8) hyperprotektivní osobnost - orientace na přizpůsobení odpovědností