Bilanční diagnotika

Zpracování bilanční diagnostiky napomáhá

u jednotlivců: 

  •  ideálnímu využití schopností a dovedností člověka při jeho pracovním uplatnění

ve firmách:

  • V rámci výběrových řízení pomáhá odhalit u daného uchazeče jeho silné a slabé stránky s ohledem na obsazovanou pozici, je vodítkem při jeho adaptačním procesu a ukazuje optimální způsob jeho začlenění do konkrétního pracovního týmu.
  • U stávajících zaměstnanců ji lze využít k lepšímu zacílení rozvoje jejich stávajícího potenciálu, ke směřování dalšího možného vzdělávání těchto zaměstnanců, případně k větší efektivnosti jejich individuálního koučování.


Naše další služby


Máte nějaký dotaz? 

Neváhejte se nám ozvat