Výběrová řízení

Kompletní zajištění výběrového řízení od zadání požadavku klientem po výběr finálních uchazečů o dané místo:

 •  Výběr vedoucích a řídících pracovníků (top managementu) metodou konkurzního řízení.
 •  Výběr pracovníků nižšího managementu, samostatných tvůrčích pracovníků a ostatních členů týmu.
 • Přítomnost našeho personalisty-experta u pohovorů
  s vybranými uchazeči a poskytnutí poradenských služeb jako podklad pro rozhodnutí klienta o výběru zaměstnance.


 1.  Provedeme analýzu Vašich požadavků na pracovníka a analýzu pracovní náplně, abychom znali Vaši představu a potřeby pro obsazení pracovní pozice (požadovaný profil kandidáta).
 2.  Navrhneme text inzerátu včetně výběru nejvhodnějších médií pro inzerci.
 3. Shromáždíme potřebné informace, dokumentaci ke všem uchazečům, provedeme selekci došlých životopisů a osobní pohovory s vybranými uchazeči tak, abychom mohli vyhodnotit jejich kvality a osobnostní profil, sestavíme pořadí a vybereme uchazeče do užšího výběru.
 4. V rámci užšího výběru provádíme komplexní psychologické vyšetření vybraných uchazečů
  a na závěr organizujeme pohovory s finálními kandidáty, kterých se účastní i Váš zástupce (obvykle přímý nadřízený). U závěrečných pohovorů je také přítomen psycholog, který Vás seznámí s výsledky psychologického šetření u každého finálního uchazeče.
 5.  Navrhneme, připravíme a zajistíme požadované odborné testy.
 6. Po přijetí uchazeče poskytneme doporučení pro jeho další zapracování a plynulé začlenění do týmu.Naše další služby


Máte nějaký dotaz? 

Neváhejte se nám ozvat