Naše služby 


Výběrová řízení

Kompletní zajištění výběrového řízení od zadání požadavku klientem po výběr finálních uchazečů o dané místo:

· Výběr vedoucích a řídících pracovníků (top managementu) metodou konkurzního řízení.

· Výběr pracovníků nižšího managementu, samostatných tvůrčích pracovníků a ostatních členů týmu.

· Přítomnost našeho personalisty-experta u pohovorů s vybranými uchazeči a poskytnutí poradenských služeb jako podklad pro rozhodnutí klienta o výběru zaměstnance.


1. Provedeme analýzu Vašich požadavků na pracovníka a analýzu pracovní náplně, abychom znali Vaši představu a potřeby pro obsazení pracovní pozice (požadovaný profil kandidáta)

2. Navrhneme text inzerátu včetně výběru nejvhodnějších médií pro inzerci

3. Shromáždíme potřebné informace, dokumentaci ke všem uchazečům, provedeme selekci došlých životopisů a osobní pohovory s vybranými uchazeči tak, abychom mohli vyhodnotit jejich kvality a osobnostní profil, sestavíme pořadí a vybereme uchazeče do užšího výběru

4. V rámci užšího výběru provádíme komplexní psychologické vyšetření vybraných uchazečů a na závěr organizujeme pohovory s finálními kandidáty, kterých se účastní i Váš zástupce (obvykle přímý nadřízený). U závěrečných pohovorů je také přítomen psycholog, který Vás seznámí s výsledky psychologického šetření u každého finálního uchazeče.

5. Navrhneme, připravíme a zajistíme požadované odborné testy6. Po přijetí uchazeče poskytneme doporučení pro jeho další zapracování a plynulé začlenění do týmu.


Mzdy a personalistika

Zpracování kompletní mzdové evidence pro Vaši společnost


Bilanční diagnostika

Zpracování bilanční diagnostiky napomáhá ideálnímu využití schopností a dovedností člověka při jeho pracovním uplatnění.

Využití ve firmě:

  • V rámci výběrových řízení pomáhá odhalit u daného uchazeče jeho silné a slabé stránky s ohledem na obsazovanou pozici, je vodítkem při jeho adaptačním procesu a ukazuje optimální způsob jeho začlenění do konkrétního pracovního týmu.
  • U stávajících zaměstnanců ji lze využít k lepšímu zacílení rozvoje jejich stávajícího potenciálu, ke směřování dalšího možného vzdělávání těchto zaměstnanců, případně k větší efektivnosti jejich individuálního koučování.

Účetní a daňové poradenství

Naše účetní firma se Vám postará o externí vedení účetnictví, daňovou evidenci i daňové poradenství.

Naším cílem je vždy správná účetní evidence. Postaráme se o Vaše účetní výkazy a korektní zúčtování všech dokladů včetně roční daně.

Nedělá nám problém kontrola účetnictví či celková rekonstrukce účetnictví. Připomeneme Vám termíny pro splnění Vašich daňových povinností.

Včas zpracujeme řádnou i mimořádnou účetní závěrku. Vyplníme všechny druhy daňových přiznání - DPH, silniční daň, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob… Mimo jiné se postaráme o společnosti, které nejsou zřízeny za účelem podnikání - povedeme účetnictví příspěvkových a neziskových organizací, fondů.


Máte nějaký dotaz? 

Neváhejte se nám ozvat.